Máy Sinh Hóa Tự Động

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động, truy cập mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên và rời rạc.

0938238868