Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch AutoPlex

Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch AutoPlex – Giải pháp cho sự chính xác, Sự linh hoạt và sự thuận tiện cho Tự động hóa xét nghiệm ELISA & CLIA

0938238868