Máy sinh hóa tự động 200 test/giờ

Máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động, truy cập mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên và rời rạc.

0938238868