Máy xét nghiệm khác

Hiển thị tất cả 4 kết quả

                                                Tên thiết bị Máy đo yếu tố đông máu 1 kênh Model : DCA-1 Xuất xứ : Dutch Diagnostics   Đặc tính kỹ thuật Nguyên tắc đo:                        Phương pháp đo...

                                                Tên thiết bị Máy đo yếu tố đông máu 2 kênh Model: DCA-2 Xuất xứ: Dutch Diagnostics Đặc tính kỹ thuật Nguyên tắc đo:                        Phương pháp đo sử dụng bi...

                                                 Tên thiết bị Máy đo yếu tố đông máu 4 kênh Model : CH – 4 Channel Xuất xứ : Dutch Diagnostics Đặc tính kỹ thuật Nguyên tắc đo:                        Phương...

                                                     Tên thiết bị Máy đo yếu tố đông máu tự động Model : D.C. Analyzer Xuất xứ : Dutch Diagnostics   Thực hiện được các xét nghiệm: 1. Đông...

0938238868